Loading...
Dnes je streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír
Rozsah kurzu 56 hodín
Cena 1800 €
Miesto reallizácie Prešov a Košice, resp. na objednávku v rámci celého Slovenska - 0948 488 400
Kontakt 0948 488 400


Pre koho je kurz určený?

Kurz využijú najmä ľudia v pomáhajúcich a manažérskych profesiách na rôznych úrovniach riadenia, napr. v priemysle, doprave, obchode, službách, bankovníctve a poisťovníctve, štátnej správe a samospráve, vo vzdelávaní a pod. Poznatky a zručnosti získané v kurze uplatníte všade, kde sa používa alebo je vhodné používať riadenie a usmerňovanie ľudských zdrojov.


Čo sa v kurze naučíte

Kurz je zameraný na využitie koučingu ako rolového modelu pri vedení nasledovníka s použitím individuálneho prístupu.

Absolventi výcviku získajú prehľad o možnostiach poradenstva, individuálneho tréningu a stimulácie potenciálu formou koučingu.

Nadobudnuté zručnosti uplatnia absolventi v role kouča, poradcu, tútora, mentora, trénera či konzultanta. Vedomosti a zručnosti využijú predovšetkým v práci s manažérmi, obchodnými zástupcami a zamestnancami.


Ako kurz prebieha?

Kurz realizujeme kombinovanou formou, pričom časť výučby prebieha prezenčne a časť dištančne. Prezenčná výučba sa realizuje v skupine s optimálnym počtom účastníkov, zaručujúcim individuálny prístup. Online výučba prebieha formou individuálneho videohovoru s každým účastníkom vzdelávania a formou samoštúdia s využitím učebných materiálov, ktoré sú pre účastníkov dostupné online.

Kurz tvorí 7 výcvikových dní rozdelených do 3 blokov. Každý deň má 8 vyučovacích hodín. Priemerná dĺžka kurzu je 3 týždne.

Prvý a tretí vzdelávací blok (spolu 5 dní) prebieha prezenčnou formou. V druhom bloku každý z účastníkov absolvuje koučingový rozhovor s lektorom vo vopred dohodnutom čase. Zvyšok 2. bloku je venovaný samoštúdiu, ktoré účastníci môžu absolvovať v ľubovoľnom čase do termínu 3. bloku, ktorého súčasťou je aj záverečná skúška.

Medzi jednotlivými blokmi výučby lektori zadávajú účastníkom úlohy, ktoré potom majú možnosť rozobrať v skupine a konzultovať s lektormi.

Ako je kurz ukončený?

V závere kurzu účastníci absolvujú záverečnú skúšku, ktorá pozostáva z:


Čo je obsahom kurzu?

Blok 1

1. deň: Úvod do leadershipu (teória) – prezenčne

2. deň: Komunikácia v koučovacom procese (teória) - prezenčne

3. deň: Spokojnosť = úspech – prezenčne


Blok 2

4. a 5. deň: Vlastný koučing a samoštúdium - dištančne


Blok 3

6. deň: Motivácia inšpiráciou, nácvik koučovacích rozhovorov – prezenčne

7. deň: Embodied experience, záverečná skúška - prezenčne


Kto vedie tento kurz?

Lektormi kurzu sú Barbora a Martin Zibrínovci.

Barbora Zibrínová je pedagóg, konzultant a poradca v oblasti osobnostného rozvoja a rodinnej problematiky. Vyštudovala sociálnu prácu na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a špeciálnu pedagogiku na Univerzite Jana Amosa Komenského v Prahe. Odborné vedomosti a zručnosti rozširovala rôznymi kurzami venovanými kreativite, etikoterapii, systemickým konšteláciám a pod.


Martin Zibrín vyštudoval riadenie ľudských zdrojov – andragogiku na Univerzite Jana Amosa Komenského v Prahe, cestovný ruch na ekonomickej fakulte UMB a Project Management and Financial Management na inštitúte IMSR. Pôsobí viac ako 12 rokov na kľúčových pozíciách v oblasti projektového manažmentu a podnikových nákupov a má za sebou viacero úspešne realizovaných projektov. Je odborníkom na psychologické vyjednávanie nákupcov a obchodníkov. Aktuálne pôsobí ako kouč a lektor v dlhodobých projektoch zameraných na zlepšovanie procesov, komunikáciu a zvyšovanie motivácie pracovníkov.


Aké metódy využívajú lektori v rámci kurzu?


Prečo si vybrať práve tento kurz?