Loading...
Dnes je piatok 12.júla 2024, meniny má Nina
Akreditácia Ministerstvo vnútra SR
Číslo akreditácie PPZ-B-3-010/2019-AKR
Rozsah kurzu 100 hodín
Cena 449 €
Miesto reallizácie Prešov
Kontakt 0948 996 639

Možnosť absolvovať kurz on-line (teória)

Možnosť preplácania úradom práce


Informácie o kurze


Čo sa v kurze naučíte?


Čo absolvovaním kurzu získate?


Ako dlho kurz trvá?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 2 - 4 týždne. Kurzy SBS organizujeme v dennej forme. O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.


Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti upravuje § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti. Skúška v závislosti od absolvovaného kurzu môže byť typu S alebo P.

Osobu na skúšku prihlasuje osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (školiace zariadenie, v ktorom absolvuje osoba kurz). Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do 3 mesiacov od podania prihlášky na skúšku. Počet uchádzačov, ktorí sa zúčastnia skúšky určí ministerstvo. Za každého uchádzača prihláseného na skúšku akreditovaná osoba zaplatí správny poplatok (skúška typu S – 16,50 eur). Skúška odbornej spôsobilosti sa vykonáva vždy pred trojčlennou komisiou v štátnom jazyku.

Prílohy prihlášky na skúšku:

Na skúšku si potrebujete priniesť:

Skúška sa skladá:

Písomný test:

Ústna skúška:

Celkové hodnotenie skúšky:

Počet skúšok:

Opravnú skúšku možno vykonať najneskôr do 6 mesiacov od vykonania poslednej skúšky. Uchádzača, ktorý nevykoná skúšku do 6 mesiacov od absolvovania odbornej prípravy alebo nevykoná opravnú skúšku do 6 mesiacov od vykonania poslednej skúšky alebo úspešne nevykoná druhú opravnú skúšku, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy. Po úspešnom absolvovaní skúšky je na skúške osobe vydaný preukaz odbornej spôsobilosti (vzor) príslušného typu po zaplatení správneho poplatku za vydanie preukazu vo výške 16,50 eur. Preukaz má platnosť 10 rokov.


Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?