Loading...
Dnes je piatok 12.júla 2024, meniny má Nina

Národný projekt - Zručnosti pre trh práce


„Podobné projekty boli v minulosti obľúbené a fungovali, no vlani skončili. Jednou z našich priorít hneď po nástupe na ministerstvo bolo opätovne a v čo najkratšom čase podobný projekt opäť rozbehnúť. A tak sme pripravili národný projekt Zručnosti pre trh práce. Vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na podporu nezamestnaných pri ich ceste späť na trh práce, ako aj pre ľudí v ohrození stratou zamestnania. Tak ako pri ostatných nástrojoch, aj v tomto prípade sme urobili viac a priniesli inováciu s cieľom zvýšiť efektivitu a kvalitu služieb pre občanov a v jednom projekte spájame podporu pre ľudí bez práce aj zamestnaných. Okrem toho majú ľudia možnosť využiť tento projekt opakovane.“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.PROJEKT 2024

Nový projekt podporí Váš rozvoj zručností

Cieľom nového projektu je podporiť ľudí v snahe nájsť si prácu či ochrániť a zlepšiť svoje postavenie na trhu práce. Záujemcom, ktorí splnia požadované podmienky, zaplatia úrady práce vzdelávací či rekvalifikačný kurz. Do projektu sa môžu zapojiť uchádzači o zamestnanie aj záujemcovia o zamestnanie.

Dôležitou súčasťou projektu je rekvalifikácia, čo znamená poskytnutie ľuďom nové zručností a kvalifikáciu, ktorá im umožní konkurovať na trhu práce. Táto iniciatíva vám umožní získať nové vedomosti a odborné zručnosti a tak sa stať opäť aktívnou súčasťou trhu práce.

Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), čo znamená, že nie je zameraný na podnikateľov alebo živnostníkov, ale skôr na tých, ktorí hľadajú zamestnanie alebo chcú zlepšiť svoje pracovné postavenie. Táto myšlienka má potenciál zlepšiť celkové hospodárske prostredie krajiny tým, že zvyšuje kvalifikáciu pracovnej sily a zlepšuje schopnosť ľudí prispievať k hospodárskemu rastu.


AKO NA TO?

Ako to funguje?

Záujemcovia o zamestnanie (ZoZ) alebo uchádzači o zamestnanie (UoZ) si sami vyberajú vzdelávanie a aj poskytovateľa. Úrady práce, sociálnych vecí akceptujú iba poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania najmenej jeden rok.

Ak úrad práce žiadosť schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na cielené vzdelávanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania.

V prípade záujemcov o zamestnanie budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádzať kurzovné vo výške 100 % pri kurzoch realizovaných na základe akreditácie alebo iného relevantného oprávnenia v zmysle legislatívy SR (spravidla profesijne/odborne zamerané vzdelávanie) a vo výške 80 % pri kurzoch realizovaných mimo akreditácie alebo oprávnenia podľa osobitných legislatívnych predpisov SR (spravidla vzdelávanie zamerané na prenositeľné kompetencie).

Čítať viac...