Loading...
Dnes je piatok 12.júla 2024, meniny má Nina
Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie 3246/2023/131/1
Rozsah kurzu 400 hodín
Cena od 740 € do 890 €
Miesto reallizácie Prešov, Košice, Sabinov
Kontakt 0948 996 639

Možnosť preplácania úradom práce


Informácie o kurze

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem kvalifikovať sa a chcú získať komplexné vedomosti a praktické zručnosti v odbore autoopravár – mechanik. Kurzom získate osvedčenie v odbore s celoštátnou platnosťou.

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné ukončené minimálne základné vzdelanie.


Čo sa v kurze naučím?

Kurz bude realizovaný v 2 častiach:

Teoretickou časťou získate znalosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, zásady čistoty a hygieny pracoviska a nutnosť čistoty pracovného predmetu a náradia, používanie náradia a servisnej techniky, orientácia v technickej literatúre a aplikovaní technických informácií pri práci, správnej činnosti častí vozidla a podstate fyzikálnych, mechanických a chemických súvislostí jeho funkcie, základnej súčiastkovej skladbe častí vozidla a jej materiálovej náročnosti.

Praktickou časťou si precvičíte vedomosti získané teoretickou prípravou - prácu so štandardným náradím používaným pri opravách automobilov, prácu s mechanizovaným náradím používaným pri opravách automobilov, montáž a demontáž zostáv, podzostáv a častí automobilov, diagnostikovanie a bežné opravy automobilov, štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla, podľa technickej dokumentácie výrobcu.


Čo absolvovaním kurzu získam?


Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Rozsah kurzu je 400 hodín.

Dĺžka kurzu je približne 8 – 10 týždňov, podľa intenzity výučby.

Kurz bude prebiehať dennou formou v pracovných dňoch a cez víkendy:

Príprava účastníkov v kurze autoopravár - mechanik zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované online formou a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v autoservisoch (priamo na pracoviskách zamestnávateľov). Program kurzu je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy so všeobecným prehľadom o celej oblasti autoopravárenských služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.


Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z 2 častí – teoretickej a praktickej. Teoretická časť skúšky pozostáva z vypracovania testových otázok a ústnej skúšky (z tematických okruhov, ktoré počas kurzu preberiete).

Praktická časť prebieha preukázaním praktických zručností a schopností uchádzača priamo v prevádzke autoservisu podľa vyžrebovanej témy.


Ako sa na kurz prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte a odošlete nezáväznú online prihlášku. Po jej prijatí Vás bude telefonicky kontaktovať naša manažérka, ktorá Vám poskytne všetky podrobné informácie o kurze, rada Vám poradí, pomôže a odpovie na Vaše ďalšie otázky.


Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?