Loading...
Dnes je streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír

Spoločnosť V a V Akademy, s.r.o. je držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu podľa normy STN EN ISO 9001:2016. Táto medzinárodná norma určuje požiadavky na systém manažérstva kvality. Cieľom je dosiahnuť a preukázať schopnosť organizácie vyhovieť požiadavkám zákazníka, požiadavkám predpisov a legislatívnym požiadavkám aplikovateľným na produkt a vlastným požiadavkám organizácie na základe procesného prístupu. Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preveril certifikačný audit, organizácia získala od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom, že systém manažérstva kvality je funkčný a účinný.
Vo februári 2024 spoločnosť V a V Akademy, s.r.o. úspešne splnila všetky požiadavky pre udelenie certifikátu kvality a získala certifikát STN EN ISO 9001:2016 so zameraním na výchovnú a vzdelávaciu činnosť.

Našou snahou je neustále zvyšovať kvalitu služieb, presadiť sa v silnej konkurencii, ako aj úsilie o neustále zvyšovanie dôvery zákazníkov.

Zavedenie tohoto systému v spoločnosti prispelo ku štandardizácii procesov a splneniu požiadaviek zákazníka na vysokú garantovanú hodnotu ponúkaných produktov a služieb.

Certifikát bol udelený spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.