Loading...
Dnes je streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír

Projekt RE-PAS znamená jedinečnú príležitosť absolvovať vzdelávací kurz bez vlastných finančných nákladov. Všetci uchádzači o zamestnanie evidovaní na ÚPSVaR majú možnosť získať:

 • kvalifikáciu - stať sa odborníkom v danej oblasti na základe nadobudnutia potrebných teoretických vedomostí a praktických zručností
 • rekvalifikáciu - doplniť alebo zmeniť svoju kvalifikáciu v odbore podľa vlastného výberu.

Absolvovaním rekvalifikačného vzdelávacieho kurzu tak získate nielen kvalifikáciu/rekvalifikáciu v oblasti ktorú si vyberiete sami (napr. účtovníctvo, počítače, služby - kaderníctvo, opatrovateľstvo atď.), ale najmä nové príležitosti na trhu práce, môžete si ľahšie nájsť zamestnanie a naštartovať svoju kariéru.

Ak sa rozhodnete absolvovať aj Vy rekvalifikačný kurz a požiadať svoj ÚPSVaR o úhradu ceny kurzu RE-PAS:

 • Musíte spĺňať základné podmienky - byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie na ÚPSVaR, ktorý za posledných 5 rokov neabsolvoval cez úrad práce kurz s podobným (alebo tým istým) zameraním o aké žiada teraz cez RE-PAS
 • Vyberte si akreditovaný kurz u osvedčeného poskytovateľa rekvalifikácie - VaV.
 • Oslovte poskytovateľa rekvalifikácie - VaV a prihláste sa na daný kurz min. 14 dní pred otvorením kurzu. Následne podajte na vašom úrade práce žiadosť o preplatenie kurzu (požiadavku o rekvalifikáciu).
 • Vyplňte potrebné tlačivá - Požiadavka na rekvalifikáciu, Čestné vyhlásenie
  • Vy vyplníte ČASŤ A: Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu + ČESTNÉ VYHLÁSENIE
  • My (poskytovateľ rekvalifikácie, kurzu - VaV) Vám vyplníme ČASŤ B: Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie.
  • Potenciálny zamestnávateľ vyplní (iba v prípade, že máte zamestnávateľa) ČASŤ C: Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru - väčšina úradov práce toto tlačivo ani nevyžaduje (informujte sa na svojom ÚPSVaR).
 • Odovzdajte vyplnené tlačivá najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom Vášho kurzu.

 • Počkajte v stanovenej lehote na rozhodnutie ÚPSVaR - úrad práce Vašu požiadavku zhodnotí a na základe účelnosti vydá rozhodnutie či Vám RE-PAS vystaví alebo nie.
 • Po schválení Vašej požiadavky Vám ÚPSVaR vystaví RE-PAS - prísľub o úhrade ceny Vášho kurzu, ktorý prinesiete so sebou na otvorenie kurzu.
  • ak Vám ÚPSVaR požiadavku o RE-PAS neschválil informujte sa o možnosti preplatenia kurzu s podobným zameraním alebo si vyberte iný kurz. Stále však môžete svoj kurz vo VaV absolvovať napr. aj na splátky bez navýšenia, využiť aktuálne akcie alebo možnosti preplatenia kurzov VaV (Foto súťaž, Vymeň príbeh za kurz atď.) - všetky info. nájdete na našich webstránkach.
 • Doručte potrebné tlačivá na svoj úrad práce - do 15-tich dní po úspešnom ukončení Vášho rekvalifikačného kurzu:
  • doklad o ukončení rekvalifikácie
  • faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie, kurzu - VaV
  • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu
  • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie, kurzu - VaV.

Dajte si záležať na výbere kvalitného rekvalifikačného kurzu u osvedčeného poskytovateľa rekvalifikácie, dodržanie stanovených termínov ÚPSVaR-om a promptné jednanie

Možnosť preplatiť si kurz máte len teraz!