Loading...
Dnes je streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír
Rozsah kurzu 8 hodín
Cena 189 €
Miesto reallizácie Prešov, Košice
Kontakt 0917 113 848

Možnosť absolvovať kurz on-line (teória)


Informácie o kurze

Cieľom školenia je oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou ochrany životného prostredia a jej praktická aplikácia. Poukázanie vplyvov výrobnej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia. Vybudovanie systému prevencie ochrany životného prostredia a zavádzanie v praxi. Získate základný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajúcich najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 o vodách, zákona č. 137/2010 o ovzduší ako aj ďalších legislatívnych noriem.


Čo sa v kurze naučíte


Súvisiaca legislatíva

Životné prostredie
Doprava
BOZP
Požiadavky normy ISO 14 001:2015

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?